Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op 06 72 69 81 62

Lys aventure : Outdoor activiteiten in de buurt van Lille

Algemene verkoopvoorwaarden

Lees meer over onze voorwaarden bij Lys Aventure.

Voorwaarden voor registratie

Elke deelnemer moet het huishoudelijk reglement en de prijsvoorwaarden (hierboven vermeld) aanvaarden en respecteren om gebruik te kunnen maken van het acrobatische park van LYS AVENTURE.

Discipline – Veiligheid

Beste deelnemer, een kennismakingscursus is verplicht om aan de LYS AVENTURE cursus deel te nemen.

Het LYS AVENTURE park beschikt over talrijke parcours van progressieve moeilijkheidsgraad, waarop u zich in alle autonomie kunt ontwikkelen. We laten het aan u over om te beoordelen of u de obstakels kunt overwinnen!
Elke deelnemer verbindt zich ertoe de door het huishoudelijk reglement opgelegde veiligheidsregels na te leven.
U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en die van de andere deelnemers, evenals voor het u ter beschikking gestelde materiaal (reddingslijnen, harnas, karabiners, katrol, handschoenen, enz.).
LYS AVENTURE wijst alle verantwoordelijkheid af indien het gebruik van het materiaal niet overeenstemt met de aanbevelingen die tijdens de initiatiesessie werden gedaan.
Wij behouden ons het recht voor om personen (individueel of in groep) die het goede verloop van het park en de activiteiten hinderen, te weren.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

De huidige prijs komt overeen met een gemiddelde sessie van 3 opeenvolgende uren voor de hoofdcursussen en 1,5 uur voor de gezinscursussen, een extra kwartier kan worden toegekend. Daarboven wordt 5 euro per uur extra in rekening gebracht.

De prijzen zijn per persoon en in euro aangegeven. Ze zijn inclusief BTW!

Zij kunnen variëren naargelang

De leeftijdsgroep en/of grootte.
Het aantal deelnemers.
Prijzen zijn alleen geldig op het moment van inschrijving (cursussen die vooraf worden betaald, cursussen die contant worden betaald).
Nadat een cursus is begonnen en om welke reden dan ook, is geen terugbetaling meer mogelijk.

Individueel tarief :

Dit tarief geldt voor de klant die zich individueel inschrijft, of als deel van een groep van minder dan 15 deelnemers.

Groepsprijs +10 personen :

Dit tarief geldt voor groepen van 10 tot 25 deelnemers en voor grote gezinnen op vertoon van een bewijsstuk.

Groepsprijs + 25 personen :

Dit tarief geldt voor groepen van 25 tot 100 deelnemers.

Tarieven voor ondernemingsraden en relatiegeschenken :

Deze tarieven gelden voor klanten van de EG of van een onderneming die een abonnement hebben op een ticketing- of relatiegeschenkenaanbod en die hun statuut op verzoek moeten kunnen aantonen, mits de toegangsprijs vooraf volledig is betaald.

Prepaid registraties zijn niet onderhevig aan prijsaanpassingen, indien van toepassing. (Tenzij anders vermeld, is de geldigheid van de tickets beperkt tot het lopende kalenderjaar).

Bedrijfstarieven:

Deze tarieven gelden voor zakelijke klanten die een uitstapje organiseren als onderdeel van een seminar, conferentie of evenement.

Prijzen voor groepen en scholen :

Speciale tarieven worden door LYS AVENTURE toegekend aan gemeentehuizen, vrijetijdscentra, schoolkinderen en begeleiders.

Organisatoren die van deze speciale tarieven profiteren, moeten op verzoek hun status kunnen aantonen.

Wijziging of annulering door de klant

De annulering of wijziging van een inschrijving, om welke reden dan ook, brengt de betaling van taksen met zich, die variëren naar gelang van de datum waarop de annulering of wijziging plaatsvindt:

Tot 15 dagen voor de datum van het uitstapje: 10% van de prijs.

Minder dan 15 dagen of niet komen opdagen: 100% van de prijs.

Wijziging of annulering door LYS AVENTURE

De annulering of wijziging van een inschrijving door LYS AVENTURE, voornamelijk te wijten aan onuitvoerbaar terrein of slechte weersomstandigheden, geeft het recht de sessie naar een latere datum te verschuiven of de prijs aan de klant terug te betalen.