Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op 06 72 69 81 62

Lys aventure : Outdoor activiteiten in de buurt van Lille

Privacybeleid

Privacybeleid – Juridische kennisgeving

Lys Aventure hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Indien u vragen of problemen heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via contact@lys-aventure.com en wij zullen u graag verder helpen.

Door deze site en/of onze diensten te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Definities

Persoonsgegevens – alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking – elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens.

Betrokkene – een natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

Kind – een natuurlijke persoon jonger dan 16 jaar. Ons / wij – Lys Aventure

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Rechten van de betrokkene

Wij zijn gebonden aan de volgende beginselen inzake gegevensbescherming:

De verwerking is wettig, eerlijk en transparant. Onze verwerkingsactiviteiten hebben wettelijke gronden. Wij houden altijd rekening met uw rechten voordat wij persoonsgegevens verwerken. Op verzoek zullen wij u informatie verstrekken over de verwerking. De verwerking is beperkt tot het doel. Onze verwerkingsactiviteiten stemmen overeen met het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. De verwerking gebeurt met een minimum aan gegevens. Wij verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid persoonsgegevens die voor welk doel dan ook noodzakelijk zijn. De verwerking is beperkt in de tijd. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij zullen ons best doen om de juistheid van de gegevens te garanderen, en wij zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Beginselen inzake gegevensbescherming

De betrokkene heeft de volgende rechten:

Recht op informatie – wat betekent dat u het recht moet hebben om te weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt; welke gegevens worden verzameld, waar ze vandaan komen en waarom en door wie ze worden verwerkt.

Recht van toegang – dit betekent dat u recht heeft op toegang tot de gegevens die van of over u zijn verzameld. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde persoonsgegevens op te vragen en te verkrijgen.

Recht op rectificatie – wat betekent dat u het recht hebt om rectificatie of wissing van uw onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens te vragen.Recht op wissing – wat betekent dat u in bepaalde omstandigheden kunt vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden gewist.

Recht om de verwerking te beperken – wat betekent dat u onder bepaalde voorwaarden het recht hebt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – wat betekent dat u onder bepaalde omstandigheden het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.

Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking – wat betekent dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering; en om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd. Dit recht kan worden uitgeoefend zodra een profileringsresultaat rechtsgevolgen heeft die u betreffen of die u in aanzienlijke mate treffen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid – u hebt het recht om uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te verkrijgen of, indien mogelijk, als rechtstreekse overdracht van de ene verwerker naar de andere.Recht om een klacht in te dienen – indien wij uw verzoek in het kader van de toegangsrechten weigeren, zullen wij u een reden geven waarom. Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw verzoek is behandeld, neem dan contact met ons op.

Recht op bijstand van de toezichthoudende autoriteit – dit betekent dat u recht heeft op bijstand van een toezichthoudende autoriteit en het recht op andere rechtsmiddelen, zoals het vorderen van schadevergoeding.Recht om uw toestemming in te trekken – u heeft het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

De gegevens die wij verzamelen

Informatie die u ons heeft verstrekt:

Dit kan onder meer uw e-mailadres, naam, postcode en alle informatie die nodig is om de dienst te voltooien, of om uw klantervaring met ons te verbeteren.

Informatie die automatisch over u wordt verzameld. Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessiehulpmiddelen, waaronder uw IP-adres. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantenervaring te verbeteren. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of inhoud op onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden geregistreerd.

Informatie van onze partners. Wij verzamelen informatie van onze vertrouwde partners met de bevestiging dat zij een wettelijke basis hebben om deze informatie met ons te delen. Dit is ofwel informatie die u rechtstreeks aan hen hebt verstrekt, ofwel informatie die zij over u hebben verzameld om andere wettelijke redenen.

Openbaar beschikbare informatie. Wij kunnen informatie over u verzamelen die publiekelijk beschikbaar is.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

U onze dienst te verlenen en met u te communiceren in verband met deze producten en diensten; uw klantenervaring te verbeteren;

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor legitieme doeleinden en/of met uw toestemming.

Om een contract te sluiten of contractuele verplichtingen na te komen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om u te identificeren;Om u een dienst te verlenen of om u een product toe te sturen/aan te bieden;Om te communiceren voor verkoop- of facturatiedoeleinden;

Op grond van een gerechtvaardigd belang verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

Om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen; Om ons klantenbestand te beheren en te analyseren teneinde de kwaliteit, de verscheidenheid en de beschikbaarheid van de aangeboden producten en diensten te verbeteren; Om klantentevredenheidsonderzoeken uit te voeren;

Tenzij u ons anders hebt meegedeeld, gaan wij ervan uit dat wij u gelijksoortige of identieke producten/diensten aanbieden op basis van uw aankoopgeschiedenis/ browsinggedrag.

Met uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

Om u nieuwsbrieven en aanbiedingen te sturen; voor andere doeleinden hebben wij uw toestemming gevraagd;

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit de wet en/of om uw persoonsgegevens te gebruiken voor mogelijkheden waarin de wet voorziet. Wij behouden ons het recht voor de verzamelde persoonsgegevens te anonimiseren en deze gegevens te gebruiken. Wij zullen gegevens buiten het toepassingsgebied van dit beleid alleen gebruiken wanneer zij geanonimiseerd zijn. Wij bewaren uw factureringsgegevens en andere over u verzamelde informatie zo lang als nodig is voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen op grond van de wet.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor bijkomende doeleinden die hier niet worden vermeld, maar die in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de gegevens werden verzameld. Door dit te doen, zullen wij ervoor zorgen dat:

De verhouding tussen de doeleinden, de context en de aard van de persoonsgegevens is geschikt voor verdere verwerking; de verdere verwerking zou uw belangen niet schaden; er zou een passende waarborg zijn voor de verwerking.

Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele verdere verwerking en doeleinden.

Wie heeft nog meer toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met vreemden. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan onze partners verstrekt.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij doen ons best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken veilige protocollen voor communicatie en gegevensoverdracht (zoals HTTPS). Waar nodig gebruiken wij anonimisering en encryptie. Wij controleren onze systemen op kwetsbaarheden en aanvallen.

Hoewel wij ons best doen, kunnen wij de veiligheid van informatie niet garanderen. Wij verbinden ons er echter toe de bevoegde autoriteiten van inbreuken op de gegevens te informeren. Wij zullen u ook op de hoogte brengen als uw rechten of belangen in het gedrang komen. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en om de autoriteiten bij te staan in geval van een inbreuk.

Kinderen

Het is niet onze bedoeling om informatie van kinderen te verzamelen of dit bewust te doen.

Cookies en andere technologieën die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies en/of soortgelijke technologieën om het gedrag van klanten te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers te volgen en informatie over gebruikers te verzamelen. Dit wordt gedaan om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om de sites te laten werken. Alleen wij hebben toegang tot de cookies die door onze website worden aangemaakt. U kunt uw cookies op browserniveau beheren. Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kan dit het gebruik van bepaalde functies belemmeren.

De verschillende koekjes:

Functionaliteitscookies – deze cookies bieden functionaliteit die het gebruik van onze dienst gemakkelijker maakt en ons in staat stelt meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres onthouden in commentaarformulieren, zodat u deze informatie de volgende keer dat u commentaar geeft niet opnieuw hoeft in te voeren.Analytische cookies – deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te volgen.

U kunt de cookies die op uw computer zijn opgeslagen, verwijderen via de instellingen van uw browser.

Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar onze website te meten. Google heeft zijn eigen privacybeleid dat u hier kunt lezen. Als u de tracking door Google Analytics wilt uitschakelen, bezoek dan de Google Analytics opt-out pagina.

Wettelijke informatie

Bedrijfsnaam: Lys Aventure

Maatschappelijke zetel : WERVICQ-SUD

E-mail : contact@lys-aventure.com

Verantwoordelijk voor de publicatie : M. Patrick VANDENBOSCH

Webmaster: de heer Patrick VANDENBOSCH

Intellectueel eigendom: Deze website is het eigendom van Lys Aventure. Het doel van de website is informatie te verstrekken over de activiteiten en diensten van Lys Aventure.

De inhoud van de website www.lys-aventure.com en de berichten op sociale netwerken zoals FaceBook, Insgtagram en Linkedin: teksten, foto’s, afbeeldingen, grafieken en alle andere elementen die deel uitmaken van de website zijn het exclusieve eigendom van Lys Aventure en worden beschermd door het auteursrecht. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van de site is verboden zonder toestemming van de auteur. Raadpleging van de website van de onderneming impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid, dat voor het laatst werd gewijzigd op 01/0/2022.

Toezichthoudende autoriteit :

Website: http://www.cnil.fr/

Telefoon: +33 1 53 73 22 22